Hälsinge Utbildning

Arbetar du med EU-projekt?


Nu kan du gå en utbildning i följeforskning, 7,5 hp

I dag berörs många av ett eller flera EU-projekt. Men hur fungerar det? Ofta bedrivs så kallad följeforskning för att nå projektmålen. Nu har du chans att gå en kurs i följeforskning. Kursen ges delvis på distans. Kursen erbjuds genom ett samarbete mellan Mittuniversitet och HälsingeUtbildning.
Center för strategisk nätverksutveckling vid Mittuniversitetet och Hälsingeutbildning, i samverkan med Tillväxtverket, ESF och Region Gävleborg inbjuder till kurs i följeforskning hösten 2010, motsvarande 7,5 hp. Kursen kommer att genomföras i form av ett internat och tre heldagar.

Kursen skall ge deltagarna kompetens för att bedriva följeforskning (med begreppet följeforskning menas detsamma som EU-kommisionen använder och kallar on-going evaluation) inom ramen för projekt och program i de åtta NUTS-regionerna. Ambitionen för följeforskningen är att skapa gemensam och kunskap mellan projektägare, regionföreträdare och följeforskare/utvärderare.

Målgrupper för utbildnngen är:

 •   Konsulter verksamma inom uppföljning och utvärdering
 •   Handläggare vid kommuner, länsstyrelser, landsting, Nutek
 •   Projektledare för större EU-projekt
 •   mfl.

För att få poäng krävs behörighet för högskolestudier.
Övriga får intyg om genomförd utbildning.

Om du vill veta mer:


- Vad är NUTS-regioner?
   Läs mer på SCB, Statistiska Centralbyråns webb länk till annan webbplats
- Läs mer och ansök på Mittuniversitets webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Kontakta Maria Vallström, FoU Söderhamn
  maria.vallstrom@soderhamn.se
  tfn 0270-766 33, mob 070 -622 57 86

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se