Hälsinge Utbildning

Årets distansstudent 2017

Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.

Årets distansstudent 2015: Mikaela Hildingsson

Anna Fernqvist från Sandarne har utsetts till Årets distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet.

Stipendiet delades ut av ordförande för Hälsingerådet Sven-Erik Lindestam och vice ordförande för Hälsingeutbildning ekonomisk förening Ove Söderberg på Hälsingerådets majmöte i Orbaden.

Årets Distansstudent - Hälsinglands stipendium

Går till en student som studerar på distans vid Högskolan i Gävle och som utifrån sina förutsättningar gjort en framstående studieprestation.

Anna Fernqvist har utbildat sig till sjuksköterska på distans vid Högskolan i Gävle via Centrum för utveckling och lärande (Cul) i Hudiksvall som är ett av Hälsinglands sex lärcentra

Motivering till stipendiet:

”Det finns antagligen lika många motiv till varför man väljer att studera och till vilket yrke som det finns studerande. Motiv sprungna ur ljusa drömmar medan andra ur mindre ljusa händelser i livet. Anna Fernqvist valde att studera till sjuksköterska efter att ha varit anhörigvårdare åt nära anhöriga med livshotande sjukomar inte bara en gång utan två. Det måste finnas styrka och energi för att klara det. Den styrkan och energin blir tydlig när studier på kvällarna, efter att de tre barnen gått i säng och maken är på jobbet, beskrivs som ”lyxig egentid”. Den här lyxiga egentiden har lett till utmärkta studieresultat, att hon betraktas som alltid påläst och förberedd. En förutsättning för att kunna genomföra detta är att studierna sker på distans anger Årets distansstudent 2017.”

Studera på distans

Nästa gång kan det vara du! I Hälsingland finns goda möjligheter att studera på distans.

Du behöver inte alltid flytta långt bort för att kunna vidareutbilda dig eller byta yrke. Utbudet av distansutbildningar är stort.

Bor du i Hälsingland kan du läsa vilken utbildning du vill som ges av vilken högskola/universitet som helst – om den finns tillgänglig som distansutbildning.

Kontakta närmaste lärcentra.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se