Hälsinge Utbildning

Årets distansstudent 2018

Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.

Årets distansstudent 2015: Mikaela Hildingsson

Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut av ordförande för Hälsingerådet Sven-Erik Lindestam och ordförande för Hälsingeutbildning ekonomisk förening Gerd Olsson på Hälsingerådets årsmöte.

Årets Distansstudent - Hälsinglands stipendium

Går till en student som studerar på distans vid Högskolan i Gävle och som utifrån sina förutsättningar gjort en framstående studieprestation.

Angelica Wiklund utbildar sig till socionom på distans vid Högskolan i Gävle via Centrum för utveckling och lärande (Cul) i Hudiksvall som är ett av Hälsinglands sex lärcentra

Motivering till stipendiet:

”Och som jag kämpat!” Citatet kommer från ditt personliga brev. Att resa sig efter avbrott från studierna vid två tillfällen och göra ett tredje försök med att ta socionomexamen är starkt. Trots din upplevelse av att du inte klarade av akademiska studier då det blev för svårt p.g.a. dyslexin, ändå försöka en andra gång är en bedrift i sig. Andra gången avbröts studierna av angenämare skäl, barn nummer två. Med särskilt studiestöd för dyslexi görs ett tredje försök. Omstart igen, som nu lett till att tredje året på socionomprogrammet är påbörjat. Du gör en framstående studieprestation utifrån dina förutsättningar särskilt med tanke på de negativa erfarenheter du beskriver från stora delar av din skolgång och är en synnerligen välförtjänt mottagare av stipendiet Årets distansstudent 2018.

Studera på distans

Nästa gång kan det vara du! I Hälsingland finns goda möjligheter att studera på distans.

Du behöver inte alltid flytta långt bort för att kunna vidareutbilda dig eller byta yrke. Utbudet av distansutbildningar är stort.

Bor du i Hälsingland kan du läsa vilken utbildning du vill som ges av vilken högskola/universitet som helst – om den finns tillgänglig som distansutbildning.

Kontakta närmaste lärcentra.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se