Hälsinge Utbildning

CFL i Söderhamn med i referensgrupp för den nya gymnasieskolan

CFL
Söderhamn är en av sex referenskommuner när "gy2011" arbetas fram.
Gymnasiereformen "gy2011" innebär att Sverige får en ny gymansieskola hösten 2011. Inom vuxenutbildningen genomförs reformen ett år senare, hösten 2012. Skolverket bedriver just nu arbetet tillsammans med ett stort antal experter, referensgrupper, referensskolor, representanter för branscher m.m. CFL-Centrum för flexibelt lärande finns med i en av referensgrupperna.

CFL-Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn är en av sex kommuner som representerar vuxenutbildningen i Sverige. Man har haft ett första möte i Stockholm den 25 mars och nästa träff är planerad till den 8 september.- Det är väldigt roligt att CFL får en chans att vara med och påverka här. Även om de största förändringarna sker inom gymnasieskolan för ungdomar så kommer det här att påverka vuxenutbildningen. Det här är ett sätt för oss att vara med och påverka framtiden och vi vill fortsätta att värna om vuxenutbildningen som en möjlighet för invånarna i Söderhamn att skaffa behörighet för fortsatta studier eller öka sina kompetenser inom yrkeslivet, säger Dan Jonsson, rektor för gymnasieutbildningar på CFL.   

Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan:
• Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
• 18 nationella program: yrkesprogram — högskoleförberedande program
• Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program
• Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram
• En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen
• Lärlingsutbildning
• Ny betygsskala och nya ämnesplaner
• Historia blir obligatoriskt ämne på alla program
• Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet
• Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen genom programråd
• Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar
• Särskilda varianter som ska godkännas av Skolverket 

Man betonar också vikten av entreprenörskap - här har ju Söderhamn redan ett starkt arbete genom Projekt Drivkraft. 

Skolverket betonar att man kommer att genomföra reformen med stor öppenhet och bjuder in till dialog om förslagen.Arbetet genomförs i öppenhet och dialog via webbplatsen (www.skolverket.se/gy2011), nyhetsbrev, diskussionsforum och konferenser.

Dan Jonsson

Vill du veta mer? Kontakta:


Dan Jonsson
Verksamhetschef och rektor, CFL, Söderhamn
Tel 0270-766 20, 070-567 79 56
dan.jonsson@soderhamn.se

Läs mer om gy211:


Informationsfolder (pdf, 420 kB)
Läs mer på Skolverkets webbplats länk till annan webbplats

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se