Hälsinge Utbildning

Flerspråkig personal inom vården med Vård-SFI

Somphis Khotabin, Amina (Princess) Arab,Olfat Abu Jayyab och Eden Fsahye studerar på Vård-SFI.
Somphis Khotabin, Amina (Princess) Arab,Olfat Abu Jayyab och Eden Fsahye studerar på Vård-SFI.
Vecka 37 startade de studerande från Vård-SFI på CFL i Söderhamn sin praktik inom kommunens äldreboenden, den kommer att pågå två dagar i veckan fram till den sista juni 2011.
- Att få flerspråkig personal inom äldreomsorgen är ett viktigt syfte, ett annat är att invandrare och flyktingar får en anpassad vård och omsorgsutbildning för att på ett tidseffektivt och integrerat sätt komma ut på arbetsmarknaden, säger Sabine Lannerhjelm, projektledare för Vård-SFI, Norra Mellansvergie.

Vård-SFI drivs som ett projekt med stöd från den europeiska socialfonden och inleddes i januari 2010 och pågår till juni 2011. Projektet syftar till att implementera en modell som väcker utlandsföddas intresse för yrken inom vårdsektorn och ge möjlighet till att studera vidare inom vuxenutbildningen Vård- och omsorgsprogrammet 2011.

- Vårt projektarbete går ut på att utvärdera Vård-Sfi och utforma en modell där Omvårdnadsprogrammet-OP, möter invandrares behov i deras studier, med bl.a. 40 % språkstöd under utbildningen, förlängd studietid och ev. praktik i större omfattning än den ordinarie praktiklängden, då all forskning pekar på att integrering är det effektivaste sättet att lära sig ett andraspråk och en kultur, säger säger Maria Knape och Lisbet Abelsson, bägge lärare för gruppen.

Populär praktik

Studerande på Vård-SFI i Söderhamn.
Praktiken har genomförts på kommunens äldreboenden och de studerandes upplevelse är övervägande positiv. För flera av dem är äldreomsorgen ett nytt och främmande område. De har ingen vård- och äldreomsorg i sitt eget hemland. Där vårdar man sina äldre anhöriga inom familjen.

Så här lät det när några skulle berätta om sin praktik:"Jag fick känna hur det känns att praktisera med gamla, det känns nu som om jag kan praktisera i vården" "Det bästa var att jag fick se vad dom gör, t ex tvätta en gammal människa." "Det bästa var att möta människorna, eftersom jag var lite orolig innan." "Det är bra att höra hur personalen rapporterar till varandra." "Jag använde mina kunskaper på praktiken, t ex matning, förflyttningstekniken och bädda säng."

Projektet ska utvärderas

På samtliga orter (Sandviken, Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn) kan man konstatera att intresset är stort eftersom så gott som alla deltagare vill fortsätta in på OP hösten 2011.
Söderhamns kommun är projektägare men verksamheten är länstäckande. I hela Gävleborgs län är det 75 deltagare som studerar på heltid fram till 30 juni 2011, därefter ska allt utvärderas.

Om du vill veta mer - kontakta:


Sabine Lannerhjelm,
projektledare och koordinatorför ESF-projektet Vård-SfiNorra Mellansverige
Tel 070-190 25 99
E-post: sabine.lannerhjelm@hutb.se

Lisbet Abelsson
Lärare, Vård-SFI, tel 0270-750 43, e-post: lisbet.abelsson@soderhamn.se

Maria Knape
Lärare i svenska som andra språk, tel. 0270-750 43, e-post: maria.knape@soderhamn.se

Läs mer om Vård-SFI


FörstudiePDF
ProjektplanPDF
Vårt UppdragPDF
Vård-SFI i Norra MellansverigePDF

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se