Hälsinge Utbildning

Forskningen viktig för Hälsingland

Cali Nuur och Åsa Lang.
Cali Nuur var en av de första doktoranderna på den forskningsenhet som startades i Söderhamn för tio år sedan. Idag är han docent vid Industriell teknik och management vid KTH i Stockholm. Nu är han åter i Söderhamn - denna gång i rollen som handledare till Åsa Lang.
- Det var smickrande för mig att bli tillfrågad om att bli handledare till Åsa. Det är ett stort ansvar, men Åsa är kompetent och analytisk, dessutom har vi samma syn på hur det akademiska arbetet ska föras framåt, vilken vetenskaplig metod som ska användas. Det är en rolig utmaning, säger Cali Nuur.

Strax före jul var han på CFL för att träffa Åsa Lang. De träffas ungefär en gång i månaden, men har kontakt via telefon och internet oftare än så.
Åsa Lang som är doktorand vid avdelningen för företagsekonomi vid Högskolan i Dalarna, har sitt avhandlingsområde fokuserat mot företagstillväxt och konkurrensdynamik inom detaljhandeln, hon tittar mycket på handeln i Hälsingland och Gästrikland i sitt arbete. Här har hon stor nytta av att bolla med Cali som under sin doktorandtid studerade klusterdynamik i Hälsingland. Klusterdynamik handlar om hur dynamik uppstår i företagskluster (gruppering av företag).
- Mitt arbete har många beröringspunkter med det Cali har gjort, därför ville jag ha honom som handledare. Han kan mer än de flesta om näringslivet i Hälsingland.

En process som går upp och ned


Både Cali och Åsa berättar att livet som doktorand är en process som går upp och ned, och att det är en konst att kombinera med familjelivet.
- Ibland måste man stålsätta sig och stänga in sig i sin bubbla och bara skriva, skriva, skriva. Då är de skönt att prata med någon som själv varit där, säger Åsa.
Både Åsa och Cali har gått till forskningen via vuxenstudier. Cali kommer från Somalia och var först tvungen att lära sig svenska och sedan läsa in alla behörigheter på Komvux innan det blev högskolestudier och doktorandutbildning. Samtidigt som Cali pendlade från Gävle och gjorde sin doktorandtid i Söderhamn var Åsa ensamstående mamma som pluggade gymnasiekurser på CFL.
- Jag vill verkligen rekommendera andra att studera - för att få göra det man vill istället för bli arbetslös och vara hänvisad till åtgärder, säger Åsa Lang.

Forskarmiljön viktig


Cali Nuur beskriver forskarsatsningen i Söderhamn som lyckad:
-Många av oss som ingick i den första gruppen av doktorander har disputerat och gått vidare inom den akademiska världen. När jag kommer hit till CFL ser jag även att CFL har utvecklats under de år jag inte varit här, och jag vet att mer är på gång, jag tänker på Forskarforum Hälsingland som håller på att byggas upp, säger Cali Nuur.
 
Ann-Sofie Gustafsson, ansvarig för forskarverksamheten på CFL menar att forskningen är viktig för hela Hälsingland - inte bara för Söderhamn. - Vi strävar efter att skapa ett forskningsinstitut i Hälsingland. Institutets syfte blir att bidra till regional utveckling inom områden viktiga för kommunerna. Samtliga lärcentra i Hälsingland samverkar kring dessa frågor. Bland annat har vi kartlagt forskare som  är verksamma i Hälsingland, dessa personer har nu startat ideella föreningen Forskarforum Hälsingland, säger Ann-Sofie Gustafsson.
Exempel på vad forskningen hittills bidragit med i Söderhamn är t.ex. det arbete som Lotta Svensson har gjort kring ungdomar som kan kopplas till kommunens ungdomssatsning, Åsa Lang fokuserar på detaljhandeln kring centrumhandel i förhållande till externt belägna shopping centra.      
Forskarnärvaro på CFL betyder att de bidrar med kompetens i viktiga frågor i Söderhamn samt att det avdramatiserar vidareutbildning. Det blir tydligt för de som studerar på andra nivåer på CFL att man kan bo kvar i Söderhamn och gå vidare till högskole- eller universitetsutbildning och även "disputera på distans".
 

Disputerar 2012


Åsa Lang har som mål att disputera - bli doktor i företagsekonomi - under 2012. Förutom kontakterna med Cali Nuur och KTH är ytterligare tre universitet/högskolor inblandade i Åsas forskning: Hon är inskriven som forskarstuderande/doktorand vid Mittuniversitetet, anställd av Högskolan i Dalarna (som alltså finansierar tjänsten), där hon även har Sven-Olov Daunfeldt som biträdande handledare.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se