Hälsinge Utbildning

Hälsingesatsning på tekniskt basår

Hälsingeutbildning, i samverkan med Högskolan i Gävle och samtliga gästrikekommuner gör nu en nysatsning på det tekniska basåret. Ambitionen är att underlätta insteget till tekniska högskolestudier och på det sättet ge regionen välbehövlig teknisk kompetens.

- Vi ser det som en viktig strategi för länets framtida utveckling, teknisk kompetens behövs för att länet ska stå starkt i framtida arbetsliv, det menar Malin Ängerå, ordförande i Hälsingeutbildning.

Det tekniska basåret/basterminen som erbjudits via Högskolan i Gävle (HIG) har möjliggjort en ”mjukstart” av studier på högskolenivå i en högskolemiljö som kan upplevas som främmande särskilt för de som saknar studietradition i hemmet. Basåret/basterminen har gett en garantiplats på högskolans olika ingenjörsprogram.  

Ett tekniskt basår/bastermin som även erbjuds i samverkan mellan kommunernas vuxenutbildning och lärcentra och HIG kan erbjuda lokala studier som underlättar rekryteringen av underrepresenterat kön samt bidra till förbättrad integration då insteget till akademisk utbildning förenklas ytterligare.

Kompetensforum Gävleborg beskriver ett behov på den framtida regionala arbetsmarknaden vilket är helt i linje med projektets ambition.
Satsningen drivs som ett projekt som ska bidra till att uppfylla de mål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Projektet är en förstudie syftar till att utreda förutsättningarna för ett gemensamt projekt kring ett utvecklat tekniskt basår/bastermin vilket bedrivs i samverkan mellan HIG och länets kommuner.

Mer information - kontakta:

Klas Tallvid
Koordinator, Centrum för flexibelt lärande (Cfl) i Söderhamn
Mobil 070-337 97 81

Malin Ängerå (s)
Ordförande i Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Mobil 070-307 72 02

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se