Hälsinge Utbildning

Internationell samverkan inom Hälsingeutbildnings ekonomiska förening

Vi lever i en allt mer globaliserad värld. För HUTB (Hälsingeutbildnings ekonomiska förening) är det viktigt att bidra till att alla som bor och lever i Hälsinglands kommuner rustas för att möta denna globaliserade värld. Det innebär att vi ständigt måste utveckla oss själva och vår egen organisation. Det gäller särskilt de gemensamma mål och strategier som sätts inom EU rörande kunskap och kompetens och rörlighet.

HUTB bör vara med och utveckla, liksom ta del av pågående utveckling inom Europa och ute i världen.

Strategisk plan för internationell samverkan

För att försäkra oss om att vi sätter fokus på rätt frågor har HUTB utvecklat en plan för internationell samverkan. Planen är baserad på de mål som är satta inom ET 2020 (Education and Training 2020: EUs plan för utvecklingen inom utbildning och yrkeslärande till och med år 2020.), EU 2020 (EUs plan för utvecklingen av Europa samarbetet till och med år 2020) samt HUTBs egna mål.

HUTBs plan för internationell samverkan:

 • HUTB ska samverka med lärosäten inom EU och vidareutveckla det flexibla lärandet.
 • HUTBs verksamhet ska präglas av ett livslångt lärandeperspektiv
 • HUTB ska verka för mobilitet
 • Inom HUTB ska erbjudas utbildning som är attraktiv och baserad på individuell efterfrågan
 • HUTB ska erbjuda alla nivåer av vuxnas lärande och styras av de behov som finns.
 • HUTB ska verka för att utbildningarna präglas av kreativitet, innovationsförmåga och ett entreprenöriellt lärande
 • Inom HUTB ska utbildning erbjudas i samverkan med företag och organisationer

  HUTBs strategiska plan för internationell samverkanPDF


Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se