Hälsinge Utbildning
Nytt forskarforum bildat

Maria Vallström längst fram tillsammans med några av forskarkollegorna i det nya nätverket.

Nytt forskarforum i Hälsingland

Forskarna i Hälsingland har skapat ett nätverk för att bli starkare, synligare och för att generera nya projekt utifrån regionala behov. Forskarforum Hälsingland är namnet.
Tisdag 3 november träffades ett tjugotal forskare och doktorander på CFL, Centrum för flexibelt lärande, i Söderhamn för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Runtom i Hälsingland finns idag flera forskare etablerade och gruppen har ett behov av gemenskap och vill skapa ett bollplank med andra forskare. Runt trettio forskare har hört av sig och är intresserade av att delta i nätverket.
Nätverket Forskarforum Hälsingland är i form av en ideell förening och i nuläget är man i en uppbyggnadsfas.
Maria Vallström en av dem som är aktiva i nätverket: Maria rär fil dr i etnologi med bas i Söderhamn, hon är också engagerad i FoU Hälsingland som är ett delprojekt i 3M - Innovativa miljöer. Bakom projektet står bl.a. HälsingeUtbildnng som länge arbetat för att etablera forskningsverksamhet i Hälsingland. Ett av delmålen är att det så småningom ska skapas ett forskningsinstitut i Hälsingland.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se