Hälsinge Utbildning

Projekt Motkraft ska ge ungdom större möjlighet att stanna i Hälsingland

Kommunerna i Hälsingland gör nu en gemensam satsning inom ”Motkraft”, ett projekt som finansieras av Eu:s nya utbildningsprogram, Erasmus+. Ambitionen är högt ställd.
- Vi vill ge ungdom i Hälsingland verktyg för att kunna arbeta och försörja sig här och inte tvingas iväg. Landsbygdsutveckling bygger på att ungdomar ser en möjlighet i att leva i Hälsingland vilket vi vill förstärka, det menar Malin Ängerå, ordförande i Hälsingeutbildning.

Hälsingeutbildning är en av de första organisationerna i Sverige att få ekonomiskt stöd av EU via detta nya program.

Projektarbetet inleds nu i september och arbetet koordineras av Klas Tallvid vid Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) i Söderhamn.
I projektarbetet ingår regioner i andra länder med likartad problemställning: Transsylvanien i Rumänien och Hornafjördur på Islands sydöstra kust.
Vidare har arbetet stöd av Lärarförbundet på Irland (TUI) och organisationen Hela Sverige skall Leva.

Ursprunget till samarbetet står att finna i den forskning som genomförts av fil.dr Lotta Svensson, verksam vid CFL i Söderhamn men anställd av Uppsala universitet. Lotta Svensson har bland annat forskat kring hur ungdomar som inte flyttar iväg behandlas av lokalsamhället. Det går inte att redovisa alla de intressanta slutsatser som framkommit i denna forskning men man kan konstatera att det finns en betydande ”förbättringspotential” hos skolor, myndigheter, arbetsplatser mm. Lotta Svensson kommer aktivt medverka i projektarbetet.

Mer information - kontakta:

Klas Tallvid
Koordinator, Centrum för flexibelt lärande (Cfl) i Söderhamn
Mobil 070-337 97 81

Malin Ängerå (s)
Ordförande i Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Mobil 070-307 72 02

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se