Hälsinge Utbildning

Tekniskt basår i samverkan

Tekniskt basår i samverkan

Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund. Vibeke Sjögren, är anställd som projektledare sedan 2 maj och projektägare är Hälsingeutbildning ekonomisk förening med säte i Förvaltningshuset i Ljusdal. Projektarbetet har nu påbörjats och ska pågå t o m september 2018, då möjligheterna till lokalt basår ska vara fullt tillgängliga och en del av det ordinarie utbildningsutbudet.

Gävleborgs län har ett stort behov av att få fler att utbilda sig, vilket bland annat syns i den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Gävleborgs län har landets lägsta utbildningsnivå och behöver få betydligt fler att utbilda sig varav en betydande del av detta är akademisk utbildning: bland annat behöver industrin i länet fler med relevant teknisk utbildning. Det tekniska basåret/basterminen som erbjudits via Högskolan i Gävle (HIG) har möjliggjort en ”mjukstart” av studier på högskolenivå i en högskolemiljö som kan upplevas som främmande särskilt för de som saknar studietradition i hemmet. Basåret/basterminen har gett en garantiplats på högskolans olika ingenjörsprogram. Ett tekniskt basår/bastermin som även erbjuds i samverkan mellan kommunernas vuxenutbildning och lärcentra och HIG kan erbjuda lokala studier som underlättar rekryteringen av underrepresenterat kön samt bidra till förbättrad integration då insteget till akademisk utbildning förenklas ytterligare.

Följande positiva effekter kan nu uppnås:

Ökad jämställdhet mellan könen: genom att låta lärcentra/vuxenutbildning erbjuda basårsstudier erbjuds ett upplägg som minskar insteget och underlättar rekrytering av underrepresenterat kön, i detta fall kvinnor.

Förbättrad integration: ett basår som erbjuds lokalt gör det möjligt att erbjuda individuella upplägg och kombinationer av studier.  

Vinna-vinna koncept: Högskolan kan använda sina resurser till att anordna fler utbildningsprogram inom teknik/ingenjörsutbildningar. Kommunerna, flera med begränsade möjligheter att till exempel erbjuda olika naturvetenskapliga gymnasiekurser kan få kostnadseffektiv hjälp med att göra detta via distansteknik och samarbete.

Social utjämning: Genom att minska insteget och föra möjligheterna till tekniska/naturvetenskapliga studier närmare eleven så underlättas rekryteringen.

Lokal kompetensförsörjning underlättas: Ett basår som erbjuds lokalt i kommunerna får sannolikt förhållandevis fler sökande bosatta i länet. Därmed underlättas den lokala kompetensförsörjningen. Högskolans basår är annars öppet för sökande från hela landet och studenter kan efter avslutat basår välja att återgå till den region man är bosatt i.

Utökad studie- och yrkesvägledning och stöd: kommunala lärcentra/kommunal vuxenutbildning har en uppbyggd organisation lokalt för att erbjuda individuell studieplanering och vägledning. Det underlättar rekryteringen och genomförandet.

Utökad valideringsmöjlighet: kommunala lärcentra/kommunal vuxenutbildning kan via individuell studieplanering ta hänsyn till reell kompetens och validera denna.

Behörighetsmöjlighet även till Yrkeshögskola: studierna vid ett lokalt anordnat basår är inte bundet till HIG:s högsskoleutbud. Det kan till exempel tjäna som ett utmärkt sätt att erhålla behörighet även för regionens tekniska yrkeshögskole-utbildningar, anordnade i nära samarbete med regionens teknikföretag.

Projektledare Vibeke Sjögren
vibeke.sjogren@ljusdal.se
0707259828

PDFPDF, Nyhetsbrev 1PDF

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se