Hälsinge Utbildning

Tre kommuner i utbildningsförbund

Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn och Söderhamns kommuner har bildat Hälsinglands utbildningsförbund. Kommunernas gymnasieskolor och vuxenutbildning kommer från och med 11 augusti att organisatoriskt tillhöra det nya förbundet.

Utbildningsförbundets organisation

Förbundets sätesort är Bollnäs, där finns förbundskansliet. Nordanstig kommer att ansvara för personal- och löneadministration. Söderhamn får ansvaret för ekonomiredovisning/finans och IT. Nordanstigs kommun kommer som tidigare även att köpa utbildningsplatser i gymnasieskolan av Hudiksvalls kommun.

Full fart framåt

Nu intensifieras arbetet med Hälsinglands utbildningsförbund. Verksamheterna i de tre kommunerna håller på för fullt med att hitta former inom den nya oragnisationen. Personalen har bland annat träffats i gemensamma studiedagar. Inom förbundet finns 375 medarbetare.

Det första läsåret i förbundet kommer inte att innebära några större förändringar i t.ex. utbildningsutbud.
Programutbudet för den nya gymnasie- och vuxenutbildningen presenteras inför läsåret 2016-2017.

För Söderhamns kommun innebär detta att verksamheterna CFL-Centrum för flexibelt lärande, Staffangymnasiet och gymnasiesärskolan Utanhed från och med 11 augusti 2015 är en del av Hälsinglands utbildningsförbund, dvs verksamheterna tillhör inte längre organisatoriskt Söderhamns kommun.

De kommuner i Hälsingland som valt att stå utanför förbundet erbjuds följa det fortsatta arbetet i Hälsinglands utbildningsförbund.

www.halsinglandsutbildningsforbund.selänk till annan webbplats

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se