Hälsinge Utbildning

Utökat samarbete mellan utbildare och arbetsgivare

College Gävleborg heter ett nytt projekt som ska stärka arbetet med college i hela Gävleborgs län.
Projektet kommer att verka för ett ökat samarbete inom hela regionen mellan utbildare och arbetsgivare, och mellan branscherna teknik och vård- och omsorg på lokal och regional nivå.
Projekttiden är 20131010- 20160930.
College Gävleborg finansieras av Region Gävleborg tillsammans med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun och Landstinget Gävleborg.
Just nu pågår arbetet med att forma en projektstyrgrupp där alla inblandade parter är representerade, därefter kommer en projektplan med aktiviteter att arbetas fram.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se