Hälsinge Utbildning

3M Innovativa Miljöer

Inom delprojektet 3M innovativa Miljöer har arbetet handlat om att skapa mötesplatser mellan företagare och FoU-miljöer (Forskning och Utveckling), för att bidra till nätverkande och kunskapsöverföring utifrån företagarnas behov. Syftet är regional tillväxt.

 
Vad har hänt?
Inom 3M Innovativa Miljöer har vi bl a arbetat med följande  fokusområden:

 • Besöksnäringen inkl handel
 • Miljö- och energiteknik — kretsloppsanpassad byggnadsteknik
 • FoU motor för näringslivet (FoU Hälsingland)

Utöver detta har vi även arrangerat ett antal mindre aktiviteter för att skapa en närmare dialog mellan näringsliv och högskola t ex Idéstorm Hälsingland och miniseminarier runt goda exempel på samarbeten mellan företag och forskare.

Exempel på aktiviteter:

 • Det Goda Värdskapet, seminarium mars 2009
 • "Miljö- och energiteknik — en framtidsbransch för Hälsingland", seminarium april 2009
 • Idéstorm Hälsingland i Ljusdal och Ovanåker, juni och november 2009
 • "En Värdefull Dag" - se filmklipplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - branchkick-off, september 2009
 • Nätverksmöte för forskare i Hälsingland, oktober 2009
 • "Värdeskapande Värdskap", seminarieserie oktober-december 2009
 • Forskarkonferens i Hassela, november 2009
 • Kretsloppsanpassad byggnadsteknik, seminarieserie och studieresa bl a  till Green Zone i Umeå, februari-april 2010. Se filmklipp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • "Handel + turism = besöksnäring = sant", mötesplats Hudiksvall, februari-april 2010

Vad händer nu?
Processerna som vi har satt igång fortsätter nu i andra sammanhang, bl a inom delprojektet 3M entreprenörskap, som pågår t o m mars 2011.

För mer information om 3M Innovativa Miljöer,
kontakta projektledare Ann-sofie Gustafsson, 0702-266212
eller projektkoordinator Maria Lavonius, 0732-752 712.

EU-logotype
Region Gävleborg logotype

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se