Hälsinge Utbildning

Tekniskt basår

Form
Regionalt förstudieprojekt

Period
2014-12 – 2015-04

Syfte
Ett tekniskt basår/bastermin som även erbjuds i samverkan mellan kommunernas vuxenutbildning och lärcentra och HIG kan erbjuda lokala studier som underlättar rekryteringen av underrepresenterat kön samt bidra till förbättrad integration då insteget till akademisk utbildning förenklas ytterligare.

Kompetensforum Gävleborg beskriver ett behov på den framtida regionala arbetsmarknaden vilket är helt i linje med projektets ambition. Projektet bidrar till att uppfylla de mål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för ett gemensamt projekt kring ett utvecklat tekniskt basår/bastermin vilket bedrivs i samverkan mellan HIG och länets kommuner.

Kontakt:
Klas Tallvid
Koordinator, Centrum för flexibelt lärande (Cfl) i Söderhamn
Mobil 070-337 97 81

Malin Ängerå (s)
Ordförande i Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Mobil 070-307 72 02

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se