Projektbeskrivning

Högskolan i Gävle (HiG) och vuxenutbildningar/ lärcentra i länets kommuner ska i samverkan erbjuda ett tekniskt basår som genomförs lokalt vid lärcentra/kommunala vuxenutbildningar och därmed medföra en breddad rekrytering och förbättra servicen för unga vuxna som väljer att stanna kvar i regionen samtidigt som den regionala arbetsmarknaden/teknikföretagen får behovet av ökad teknisk kompetens tillgodosedd.

Ladda ned en broschyr med snabbinformation om projektet.PDF

HiG:s Tekniska basår ska följaktligen erbjudas lokalt parallellt med kommunala basårsstudier där sådana är motiverade, till exempel då flexibla lösningar medför en kombination av studier i basårskurser och i andra kurser. Detta innebär även ett pedagogiskt samarbete mellan HiG och lärcentra/kommunal vuxenutbildning som ger en höjd kvalitet i utbildningserbjudandet. Projektet startar i april 2016 och ska slutrapporteras i september 2018.

Här kan du läsa projektbeskrivningenPDF i sin helhet.

Här kan du också läsa om projektets förstudiePDF.