Hälsinge Utbildning

Yrkeshögskola Hälsingland

Logotyp Yrkeshögskola Hälsingland
Hälsingland kraftsamlar för att skapa former och strukturer som stärker vår förmåga att säkerställa landskapets kompetensförsörjning. Projektet är treårigt och pågår till februari 2012. I partnerskap ska hälsingekommunerna utveckla samarbete i konkreta utbildnings- och utvecklingsfrågor kopplat till eftergymnasial yrkesutbildning.

Projektet bygger på resultaten från den förstudie som genomfördes under 2008 under namnet Hälsinge Yrkeshögskola. Målet är att successivt finna och utveckla de områden som lämpar sig väl för att genomföra med gemensam kraft och på ett likformigt sätt. Yrkeshögskola Hälsingland ska komma att ses som en kvalitetsstämpel för en väl fungerande eftergymnasial yrkesutbildning lokalt, regionalt och nationellt. Några primära fokusområden för projektet är att forma struktur och organisation för gemensamma behovsanalyser, modeller för utbildningsutveckling, marknadsföring och kvalitetssäkring. Fler områden kommer att knytas an under projektets löptid. Projektet finansieras av hälsinglands kommuner och Region Gävleborg.

Mer information:
Stefan Wiik, CFL-Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn
Tel. 0270-758 01, 070-520 53 49,
stefan.wiik@soderhamn.se

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se