Hälsinge Utbildning

Årets distansstudent – Hälsinglands stipendium

Hälsinglands kommuner utdelar varje år ett stipendium på 12 000 kronor till en distansstuderande vid Högskolan i Gävle. Den studerande ska vara bosatt i Hälsingland, och utifrån sina förutsättningar ha gjort en framstående studieprestation. Studierna ska bedrivas på distans på minst halvfart, varav minst 75 % ska ske via ett studiecentrum i Hälsingland.

Stipendiet kan inte delas mellan flera sökande.

Högskoleansvariga i hälsingekommunerna liksom lärare vid Högskolan har möjlighet att nominera stipendiater.

Beslut angående stipendiet fattas av Hälsingerådet i samarbete med Hälsingeutbildning ekonomisk förening. Lärcentra i Hälsingland ska verka för att sprida information om stipendiet.

Stipendiet delas ut varje år på Hälsingerådets rådsmöte i maj.

Till ansökan.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se