Hälsinge Utbildning

Ansökan

Stipendiet kan inte delas mellan flera sökande

Till ansökan bifogas:

  • ett personligt brev som beskriver den sökandes studieförutsättningar.
  • betygsutdrag från Ladok
  • eventuellt ett godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 månader räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Ansökan ska vara Hälsingeutbildning ekonomisk förening tillhanda senast 1 februari varje år. Ansökan och nominering sker via anvisat webbformulär.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se