Hälsinge Utbildning

Utbildning

Via lärcentra i Hälsingland erbjuds ett stort utbud av utbildningar på flera nivåer.

Med hjälp av modern teknik kan du t.ex. läsa många kurser och program på gymnasie- och högskolenivå  - och ändå stanna i Hälsingland.

Sätten att studera på är många. Nedan beskrivs några olika metoder.

Grupp av studerande

Videokonferens

— Möten och föreläsningar hålls i realtid med andra personer som befinner sig på annan ort. Man pratar med varandra via mikrofon/högtalare och ser varandra på en bildskärm. På lärcentra finns ofta flera rum i olika storlekar som är utrustade för att hålla videokonferenser. Detta används till stor del av högskoleutbildningar.

Distansstudier över internet

— När det gäller distansstudier och kommunikation över internet så finns flera varianter. Läser du gymnasiekurser i Hälsingland så kommunicerar du vanligtvis med din lärare via First Class, FC. Om du läser en högskolekurs mot t.ex. Högskolan i Gävle så används en digital läroplattform som heter Blackboard.

Distansstudier med lokala träffar

— Ibland kan en distansgrupp utgöras av flera studerande från olika orter som läser en utbildning mot Högskolan i Gävle. Studieupplägget kan bestå i att läraren kommer till ett lärcentrum och genomför delar av utbildningen där.

Distansstudier med träffar på lärosätet

— Många utbildningar som kallas distansutbildningar innehåller ofta en eller flera träffar på lärosätet som ger utbildningen. Viktigt att tänka på för planering av resa och eventuellt boende.

Nätbaserad kurs

— utbildningar som inte innehåller några fysiska träffar utan helt kan genomföras med hjälp av en internetuppkopplad dator kallas ofta nätbaserade kurser.

Traditionell lärarledd utbildning i klassrum

— Varje lärare planerar sina grupper vilket innebär att studierna består av individuella studier, grupparbeten och hemarbeten i varierande grad.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se