Hälsinge Utbildning

Distansstudier - så här går det till

Distansutbildning i First Class
FC är ett kommunikationssystem, som är enkelt att använda. På hemorten får du kallelse till en kort introduktion, där du får lösenord och instruktion hur du skall göra. På lärcentrat finns supportpersonal, om du får problem. Du får kontakt med din lärare, som svarar på mail inom två dagar. Du får också kontakt med dina kurskamrater i en s k konferens.

Flexibelt lärande är en kombination av reguljär vuxenutbildning, självstudier och distansundervisning. Basutbudet vid Hälsinglands lärcentra ges i form av flexibelt lärande för att de studerande skall kunna läsa i egen takt och kunna nå målet för utbildningen på ett effektivt sätt.

Studievägledarna hjälper dig att planera dina studier. Det är viktigt att du får reda på vilka kurser du behöver för att nå ditt mål. Börja läsa på rätt nivå. Du kan få hjälp med att bestämma din nivå på ditt lärcentrum. Studiestöd av olika slag informerar studievägledarna om. Heltidsstudier brukar omfatta 400 studiepoäng på hösten och 450 studiepoäng på våren.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se